Wat doen wij?

Bijna elke dag speelt er in De Krakeling een voorstelling voor de jeugd variërend in de leeftijd van twee tot en met zeventien jaar, zowel voor vrij publiek als voor scholen. Alle disciplines komen, al dan niet in mengvorm, aan bod: toneel, dans, mime, muziektheater, poppen- en objecttheater, multimedia en beeldend theater.

De Krakeling is het expertisecentrum van het jeugdtheaterveld en maakt deel uit van Stichting Jeugdtheater Amsterdam. Deze stichting streeft naar een programmering van de beste jeugdtheatervoorstellingen en richt zich op bezoekers uit Amsterdam en omstreken. De stichting richt zich op:
- Programmering van jeugd- en jongerenvoorstellingen in De Krakeling,
- Theatereducatie voor zowel basis- als middelbare scholen,
- Verzorgen van jeugdtheater in de Amsterdamse wijken.

De Krakeling programmeert op locatie in het Theater van ’t Woord van de OBA en diverse buitenlocaties en organiseert festivals, zoals het Pop Arts Festival samen met Theater Bellevue en Ostade A’dam en het Logos Festival samen met De Balie.

Tijdens TF Jong, de jeugdtheatereditie van het Theaterfestival, programmeert De Krakeling voorstellingen die zijn genomineerd voor een Gouden Krekel (winnaars Zilveren Krekel) en de keuzevoorstellingen van De Krakeling. 

Huisgezelschap De Toneelmakerij

De Toneelmakerij is een Amsterdams theatergezelschap en theaterhuis voor kinderen, jongeren en de volwassenen om hen heen. Én voor professionele makers, ervaren en nieuwkomers uit velerlei disciplines. De Toneelmakerij maakt voorstellingen en vertelt verhalen, nieuwe die ze laten schrijven en oude die ze opnieuw vertellen. Met een grote variatie aan theatrale middelen maakt De Toneelmakerij avontuurlijk en verrassend theater. Bij elke voorstelling ontwikkelt de Toneelmakerij kunsteducatieprojecten en workshops op maat. Sinds 2009 is De Toneelmakerij het huisgezelschap van De Krakeling. De Toneelmakerij speelt elk seizoen een lange serie van vrije voorstellingen en schoolvoorstellingen in De Krakeling.

Voor professionals

De Krakeling is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een toonaangevend podium voor jeugdtheater in Nederland, enig in zijn soort, met ruimte voor jong talent én gevestigde namen, met een uitgebalanceerde programmering voor de jeugd. De Krakeling heeft zich ontwikkeld tot expertisecentrum van het jeugdtheater in Nederland. Dit maakt dat De Krakeling er ook is voor alle professionals in de (jeugd) theatersector. In De Krakeling komen professionals bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en kennis op te doen. Wij zijn het kloppend hart van de markt waar het publiek en makers elkaar ontmoeten in het beste programma dat er landelijk te vinden is.

Jeugdtheaterdag en Jeugdtheaterfonds - Speciaal voor professionals organiseert De Krakeling op de laatste dag van Nederlands Theater Festival de Jeugdtheaterdag voor professionals. Vast onderdeel van het programma is de uitreiking van de Zilveren Krekels en de Zapp Theaterprijs. Jonge talentvolle theatermakers geven een preview van hun nieuw te maken voorstelling. Het publiek kan vervolgens stemmen en voor de winnende theatermaker wordt een bedrag beschikbaar gesteld vanuit het Jeugdtheaterfonds. Tijdens de Jeugdtheaterdag spreekt een theatermaker de Staat van het Jeugdtheater uit. 

ASSITEJ - De internationale ambities van de podiumkunsten voor jeugd en jongeren in Nederland hebben een officieel gezicht door het Nederlands lidmaatschap van Assitej. Assitej staat voor Association Internationale du Théâtre pour l’Enfance et la Jeunesse. Assitej verbindt theaters, organisaties en individuen die zich richten op podiumkunsten voor kinderen en jongeren, van over de hele wereld, met elkaar. Directeur Kees Blijleven is bestuursvoorzitter van Assitej. 

Maatschappelijk

VOORLEESEXPRESS 

De VoorleesExpress Amsterdam is van grote waarde voor de taalontwikkeling en het leesplezier van kinderen met een taalachterstand. In dit traject lezen vrijwiligers twintig weken lang voor aan kinderen in hun eigen huiselijke omgeving. 

De Krakeling versterkt de Voorleesexpress door de voorlezers en hun voorleesgezinnen een speciale selectie jeugdtheatervoorstellingen aan te bieden. Deze voorstellingen zijn gebaseerd op een boek of thema, en zijn voor een klein bedrag te bezoeken. 

Het plan is ontstaan vanuit de visie dat taal niet alleen zit in lezen en schrijven, maar ook in theater en spel. Theater en spel kunnen het plezier in taal en vooral ook het voorstellingsvermogen vergroten. Taal komt tot leven in het theater!

VOEDSELBANK

Klanten van de voedselbank zijn vaak verstoken van kunst en cultuur. Zij kunnen nu gratis naar een aantal theaters en musea. Ook De Krakeling biedt klanten van de voedselbank gratis toegangskaarten aan met de Voedselbank Cultuurpas.

Voedselbanken Nederland hierover: ,,Onze eerste en belangrijkste taak is uiteraard het verstrekken van voedsel aan mensen die te weinig geld hebben om in hun levensbehoefte te voorzien. Maar het is leuk om deze mensen ook eens iets extra’s te bieden. Het doorbreken van het culturele isolement door het aanbieden van gratis theater- en/of museumbezoek, met name van kinderen, spreekt ons aan.”

STADSPAS

De Stadspas is een initiatief van de Gemeente Amsterdam. De pas heeft als doel om alle Amsterdammers zo veel mogelijk te laten deelnemen aan culturele, recreatieve en sportieve activiteiten in de stad. De Stadspas is voor Amsterdammers die (tijdelijk) een laag inkomen of een AOW-uitkering hebben en is gratis. 

Stadspassers kunnen voor €10,00 de zg. rittenkaart aanschaffen aan de kassa van De Krakeling. Hiermee kunnen zij 3 voorstellingen bezoeken samen met een kind. 

NASCHOOLSE OPVANG

Kinderen en begeleiders van kinderdagverblijven en naschoolse en buitenschoolse opvangcentra krijgen korting en betalen een speciale prijs. Neem hiervoor contact op met de kassa 020-6245123. 

Geschiedenis

Dankzij de tomeloze energie van grondlegster Hans Snoek wordt in 1978 De Krakeling opgericht. De Krakeling biedt een centrale vaste plek waar één keer per week jeugdtheater te zien is. Het theater krijgt haar huis in De Turnhallen waar tot dan toe twee turnverenigingen verbleven. De grote gymzaal wordt omgebouwd tot theaterzaal, een hal voor de jassen en een foyer, de fietsenstalling tot kassa. Het monumentale pand krijgt de naam De Krakeling vanwege  de nabijgelegen Koekjesbrug.

Over het gebouw 
In 1862 is in Amsterdam gymnastiek op de lagere school verplicht. In 1882 geeft de Maatschappij voor turngebouwen de architecten Ingenohl en Muller de opdracht voor een aparte gymzaal. De Duitse turngebouwen staan model voor de keuze van locatie, ontwerp en inrichting. Qua uiterlijk wordt het een karakteristiek pand in Hollandse renaissancestijl. Zie ook website van Bureau Monumenten van Gemeente Amsterdam.
Naast een centrale turnzaal (39 x 13 meter) is er een plaats voor buitenoefeningen en woningen aan de Marnixstraat en Leidsekade. De huuropbrengst hiervan maakte 'het turngebouw en de turnplaats met schermzalen, lokalen voor hygiëne en geneeskundige gymnastiek' rendabel.

In Kees de jongen van Theo Thijssen (1923) lezen we al over De Turnhallen: Met een briefje in de hand naar het 'Turngebouw'. Daar werd-ie in de grote zaal gelaten, een reuzenzaal met ééuwig hoge rekstokken en uit een apart hok haalde de conciërge twee schermmaskers en een hele bos van die rare dikke handschoenen en een bos slappe degens. Dat moest naar de Gymnastiekmeester z'n huis. 

Monument

Het monument aan de gevel kant Nieuwe Passeerdersstraat 1,  is aangebracht ter nagedachtenis aan alle joodse sportlieden die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen. 

Het gebouw van De Krakeling diende als turnhal. Tijdens de oorlogsjaren, vanaf 1 november 1941, werd het sportlidmaatschap voor joodse burgers verboden. Veel sportverenigingen en stichtingen werden door de bezetter opgeheven. 

Vanuit de gedachte dat de Nederlandse sport na de Duitse overwinning naar nationaal-socialistisch model zou worden omgevormd hield de bezetter de sportbonden in stand. Sportkampioenschappen gingen door tot halverwege 1943. Toen werd het gebrek aan materiaal en voedsel een structureel probleem, en waren er onvoldoende sporters in verband met de tewerkstelling in Duitsland.

Het sportklimaat werd grimmiger. In 1943 voerde de Grüne Polizei een razzia uit bij wedstrijden in het Olympisch Stadion in Amsterdam. In september 1944 werd er een einde gemaakt aan alle sportactiviteiten. Sportbeoefening in de open lucht én training in gymnastieklokalen werden verboden.

In januari 1945 werd de turnhal aan de Nieuwe Passeerdersstraat in gebruik genomen als aanmeldingsbureau voor de Arbeitseinsatz. Op 8 januari 1945 werd er door het verzet geprobeerd bommen in het gebouw tot ontploffing te brengen, maar deze poging mislukte. 

Vrijwel alle joodse sportlieden zijn door de bezetter gedeporteerd en in concentratiekampen om het leven gebracht. Ook een deel van de niet-joodse sportlieden werd wegens verzetsactiviteiten opgepakt door de bezetter en tewerkgesteld in Duitsland. 

Het monument is opgericht ter nagedachtenis 'Aan onze gevallen makkers 1940-1945'  Ontwerp: Hendrik J. J. Dannenburg