Beste theaterbezoeker,

Tot onze spijt hebben we veel voorstellingen in Theater De Krakeling moeten annuleren als gevolg van het coronavirus. We zijn nu inmiddels drie weken gesloten en informeren u over de stand van zaken.

Als u tickets heeft gekocht 
Gekochte kaarten blijven in ieder geval geldig, we communiceren momenteel over de afwikkeling ervan. Mocht verplaatsing geen optie zijn, dan gaan wij uiteraard op zoek naar een compensatie, zoals een vervangende voorstelling, een voucher of restitutie. Zodra er meer bekend is, informeren wij u hierover en nemen contact met u op. Houd u er rekening mee dat dit enige tijd nodig heeft.

Steuntje in de rug
We krijgen veel vragen van het publiek of er ‘iets’ gedaan kan worden om de theatersector te steunen. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat u, wanneer onze deuren opengaan, weer op bezoek komt in ons theater.

Wilt u Vriend worden van ons theater, of weet u nog iemand die Vriend wil worden? Deze bijdrage geeft ons net dat steuntje in de rug om ook deze periode overeind te blijven. Klik hier voor meer informatie.

We blijven graag in contact met ons publiek en danken u voor uw begrip, geduld en het vertrouwen. Kaartkopers ontvangen persoonlijk bericht zodra er meer duidelijkheid is.

We hopen iedereen graag in goede gezondheid terug te zien! 

///

Dear visitor, 

We regret that we had to cancel many performances in Theater De Krakeling due to the corona virus. We have now been closed for three weeks now and inform you about what's going on.

If you bought tickets 
In any case, purchased tickets remain valid, we are currently communicating on their settlement. If relocation is not an option, we will look for compensation, such as a replacement show, a voucher or a refund. As soon as more is known, we will inform you and contact you. Please note that this will take some time.

Helping hand
We get a lot of questions from the audience whether "something" can be done to support the theatersector. The most important for us is that when our doors open again, you will visit our theater. To help you could become a Friend of our theater. This contribution gives us  support to stay afloat during this period. Click here for more information.

We would like to keep in touch with our audience and thank you for your understanding, patience and trust. People who bought tickets will receive a personal message as soon as there is more clarity.

We hope to see everyone back in good health!

Uitgelicht

Nu in Theater De Krakeling