update: 17 november 2020
Na twee weken verplichte sluiting mogen de theaters weer open voor publiek. De eerstkomende voorstelling in Theater De Krakeling staat op zaterdag 28 november gepland. Het programma van december verschijnt binnenkort online. 

update: 4 november 2020
Tijdens de persconferentie van dinsdag 3 november werd bevestigd dat ook Theater De Krakeling voor in ieder geval twee weken de deuren moet sluiten. We hebben besloten  alle voorstellingen tot en met 27 november 2020 helaas niet door kunnen gaan. Wij vinden het jammer dat wij ons publiek niet mogen ontvangen, maar een ieders welzijn gaat in deze periode voor. Kaartkopers zijn persoonlijk op de hoogte gebracht.

update: 29 oktober 2020
Momenteel is alleen het programma op korte termijn op de website te zien. We bevinden ons in een onzekere periode waarin steeds dingen binnen het programma / de bedrijfsvoering veranderen vanwege nieuwe maatregelen en ontwikkelingen. Daarom de keuze om niet te ver vooruit te kijken. 

Beste bezoeker van Theater De Krakeling,

Leuk dat je binnenkort naar een van onze voorstellingen komt! Om je bezoek aan Theater De Krakeling veilig en prettig te laten verlopen, houden wij ons aan een coronaprotocol. In het theater houden medewerkers, bespelers en bezoekers zich aan de RIVM-richtlijnen. Wij placeren volgens de 1,5 meter maatregel en houden ons aan het maximum van 30 bezoekers per ruimte met vaste zitplaatsen.

We vragen je vriendelijk samen met je kind(eren) te komen, zodat we de zaal optimaal kunnen vullen met publiek. Wanneer je meerdere kaarten koopt, gaan we ervan uit dat je tot hetzelfde huishouden behoort.

Algemene regels binnen het gebouw

 • Op dit moment mogen wij maximaal 30 personen per ruimte toelaten. Dit aantal is inclusief kinderen, exclusief personeel van De Krakeling.
 • Iedereen wordt geacht 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Dit geldt niet voor kinderen t/m 12 jaar en voor mensen uit één huishouden / gezin.
 • ​Gebruik de desinfecterende handgels die overal in ons pand worden aangeboden.
 • Hoest en nies in je elleboog en desinfecteer daarna je handen.
 • ​Bezoekers gaan akkoord met de RIVM-maatregelen en dit protocol.

Voorafgaand aan je bezoek

 • Koop bij voorkeur online tickets via www.krakeling.nl
 • Heb je vragen? Stel ze tijdens openingstijden via kassa@krakeling.nl of 020-6245123.
 • Er zijn slechts beperkte tickets voor losse volwassen bezoekers. Kom bij voorkeur met een kind. Hiermee help je ons de zaal optimaal te vullen.
 • Voorafgaand aan de voorstelling ontvang je een servicemail, lees deze goed door.
 • Bij milde klachten of verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, verlies van geur en/of smaak, verhoging of (lichte) hoestklachten blijf je  thuis.

Tijdens uw bezoek 

 • Kom op tijd, maar niet te vroeg. Vanaf 15 minuten voor aanvang zijn we open. Moet je nog betalen? Dan kan voor aanvang aan onze kassa.  
 • Bezoekers worden kort bevraagd over COVID-19 gerelateerde klachten.
 • Bij de entree staat een medewerker om de bezoekers te ontvangen en te informeren over de routing in het gebouw. Bezoekers krijgen alvast een rijnummer toegewezen.
 • Wij verzoeken bezoekers een mondkapje te dragen in het pand tot het moment dat er wordt plaatsgenomen op de stoelen in de zaal. Dit geldt ook als bezoekers opstaan na afloop van de voorstelling. Het mondkapje hoeft niet op op het moment dat bezoekers op hun stoel in de zaal zitten.
 • De horeca en garderobe zijn helaas gesloten, bezoekers kunnen hun jassen en tassen meenemen in de zaal. (alleen kleine tassen van maximaal A4 formaat)
 • Bezoekers worden naar hun zitplaats begeleid door de publieksbegeleider.
 • Toiletbezoek is alleen voor en na de voorstelling mogelijk. Er zijn toiletten naast de foyer achter de theaterzaal.
 • De voorstellingen hebben geen pauze.

Na de voorstelling 

 • Fijne voorstelling gehad?
 • Bij het verlaten van de zaal wacht je op instructie van de publieksbegeleider.
 • We verzoeken iedereen een mondkapje op te doen vanaf het moment dat je uit je stoel opstaat en naar de uitgang loopt.

We doen zoals altijd ons uiterste best ieders theaterbezoek zo prettig mogelijk te laten verlopen. Bovenstaande maatregelen zorgen ervoor dat publiek, bespelers en medewerkers veilig in Theater De Krakeling aanwezig kunnen zijn.​

English

Dear visitor, 

We adhere to a corona protocol to ensure a safe and pleasant visit to Theater De Krakeling. In the theater, employees, players and visitors adhere to the RIVM guidelines. We place according to the 1.5 meter measure for adults and according to the youth protocol for children up to and including 12 years.

We kindly ask you to come with your child (ren), so that we can optimally fill the theatre. When you buy multiple cards, we assume that you belong to the same household.

Note: We place a maximum of 2 people over 12 years old next to each other in our theatre. Are you coming with 4 people over 12 years old? Then you will be placed 2 to 2. We only have limited space for adults tickets. In case the individual tickets are sold out you could  try to find a theater buddy and come with the two of you. Or buy two tickets. This is how you help us to optimally fill the theatre.

General rules within the building

 • Everyone should keep a distance of 1.5 meters from each other. This does not apply to children up to and including the age of 12 and to people from one family / household.
 • Do not shake hands and avoid physical contact with others.
 • Use the provided disinfectant handles when you arrive and whenever necessary. Use (your own) paper tissues whenever necessary and dispose them immediately in a trash can.
 • Cough and sneeze into your elbow and then disinfect your hands.
 • Mild complaints, such as a cold, runny nose, sore throat, loss of smell and / or taste, increase (from 38 degrees Celsius) or (light) coughing complaints? Stay at home!
 • Visitors are asked by one of our employees whether they have any health complaints that could be COVID-19 related (cold, sore throat, mild cough, increase, fever and / or chest tightness).
 • An employee will receive you at our entrace to inform you about the routing in the building.
 • The cloakroom and our bar are closed. Visitors can bring their coats and bags into the theatre. Bags must not exceed A4 size and items must be kept within reach so that they can be taken directly outside if necessary.
 • Visitors are escorted to their seats by the audience guide. 
 • Toilet visits are only possible before and after the performance. There are toilets next to the foyer behind the theater hall. 
 • The performances have no intermission. 

After the performance

 • Hope you had a good time!
 • When you leave the theatre, please wait for instructions from the audience guide.
 • We ask everyone to put on a face mask from the moment you get out of your chair and walk to the exit.

As always, we do our utmost to make everyone's theater visit as pleasant as possible. The above measures ensure that the public, performers and employees can be safely present at Theater De Krakeling.

We hope to see everyone back in good health!