Jaarlijks ontvangen we bijna 50.000 bezoekers bij voorstellingen, theaterworkshops en educatieprojecten. Vijftigduizend verwonderde, blije gezichten die een ervaring rijker de deur uitgaan. Uitdagend, speels, stout en magisch, daar staan we voor!

We delen ons theater graag met iedereen. Juist daarom is het belangrijk dat we onze organisatie, projecten en gebouw goed onderhouden. En iedereen kan daar iets aan bijdragen. 

Of u nu graag komt - of kwam, goede herinneringen aan ons hebt, in de buurt woont, theater belangrijk vindt of iets wil betekenen voor kinderen en jongeren in Amsterdam: iedereen kan Theater De Krakeling steunen. 


WORD VRIEND   SCHENKING  VOOR BEDRIJVEN
Bouw mee aan de toekomst
Om Theater De Krakeling structureel te steunen kunt u er ook voor kiezen om een vast bedrag te doneren. Een mooi gebaar waarmee u zich aan ons theater verbindt als Vriend of sponsor. Met uw gift draagt u bij aan onze missie: kinderen en jongeren uitdagen met een theaterervaring die hun wereld groter maakt door voorstellingen die de verbeelding stimuleren en inspireren. 

Ons jonge publiek krijgt met een voorstelling een kleine of grotere ervaring voor het leven mee, want elke voorstelling laat een indruk achter.  Theatervoorstellingen laten je op een andere manier kijken naar de wereld en de mensen om je heen. Bovendien kan cultuur werken als een levenselixer ... lees meer
 

ANBI gegevens

Zowel de Vriendenstichting van De Krakeling als De Krakeling zelf hebben de ANBI status. Dit betekent dat beiden aangewezen zijn als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit heeft voor zowel u als voor ons fiscale voordelen. Uw gift aan een culturele ANBI is bijvoorbeeld voor 125% fiscaal aftrekbaar. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met Marleen Lamers via mlamers@krakeling.nl.

Hieronder geven wij u inzicht in de doelstellingen, activiteiten en financiële gegevens van zowel de Stichting Jeugdtheater Amsterdam als de Vrienden van het Jeugdtheater Amsterdam. Beide Stichtingen houden zich aan de Governance Code Cultuur, zie voor meer informatie jaarverslag 2016 (vanaf april op deze site)

Naam: Stichting Jeugdtheater Amsterdam (bekend als De Krakeling)  RSIN/fiscaal nummer: 30.24.465

Doelstelling: De stichting heeft ten doel het bevorderen van de kunstzinnige vorming en ontwikkeling van de jeugd, teneinde de creativiteit van jongeren op velerlei gebied te stimuleren en begrip te bevorderen tussen diegene die zich met verschillende vormen van kunstuitingen bezig houden.

Adresgegevens: De adresgegevens van de stichting vindt u op de pagina contact

Activiteiten: Alle activiteiten van De Krakeling staan vermeld op onze homepage. 

Beleidsplan: Krakeling Ondernemersplan 2017 - 2020 

Beloningsbeleid: Stichting Jeugdtheater Amsterdam is een volger van de CAO Nederlandse Podia. De Raad van Toezicht ontvangt geen vergoeding voor hun diensten.  

Raad van Toezicht
- Thomas van Dalen | voorzitter
specialisatie: beleid /organisatie
aantreeddatum: 6/23/2014 | uiterste aftreeddatum: 6/23/2022
1e termijn  


- Elly Ludenhoff | lid
specialisatie: theatersector /diversiteit
aantreeddatum: 7 /2/2013 | uiterste aftreeddatum: 7/2/2021
1e termijn

- Maurice Seleky | lid
specialisatie: marketing / communicatie
aantreeddatum: 11/11/2015 | uiterste aftreeddatum: 11/11/2023
1e termijn

- Peter van den Esschert | penningmeester
specialisatie: financiële controle
aantreeddatum: 8 /29/2016 | uiterste aftreeddatum: 8/29/2024
1e termijn

- Nadia Bouras | lid
specialisatie: educatie / diversiteit
aantreeddatum: 10/31/2016 | uiterste aftreeddatum: 10/31/2024
1e termijn

-Ilaha Muhseni | lid
specialisatie: arbeidsrecht
aantreeddatum 03/18/2018 | uiterste aftreeddatum: 03/18/2026
1e termijn

Jaarrekeningen:
Jaarrekening Stichting Jeugdtheater Amsterdam 2018
Jaarrekening Stichting Jeugdtheater Amsterdam 2016
Jaarrekening Stichting Jeugdtheater Amsterdam 2015
Jaarrekening Stichting Jeugdtheater Amsterdam 2014
Jaarrekening Stichting Jeugdtheater Amsterdam 2013

--------------------------------------------------------------------------

Naam: Stichting Vrienden van het Jeugdtheater (ook wel bekend als Vrienden van De Krakeling) RSIN/Fiscaal nummer: 816765418

Doelstelling: De stichting heeft ten doel het bevorderen en ondersteunen van de activiteiten van de Stichting Jeugdtheater Amsterdam.

Beloningsbeleid:
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor hun diensten

Bestuur: 
Lommen, T. (voorzitter)
Blijleven, C.L. (secretaris)
Van Ree, C. (lid)


Financieel verslag: 
Financieel overzicht Stichting Vrienden Jeugdtheater 

Wij bedanken

Theater De Krakeling ontvangt subsidie van het AFK -Amsterdams Fonds voor de Kunst. Daarnaast zoeken wij per project ondersteuning bij diverse fondsen, partners en particuliere vrienden. Wij bedanken hierin: