Schenken
Als u een schenking doet aan Theater De Krakeling dan investeert u samen met ons in de toekomst. Uw steun geeft veel kinderen en jongeren de kans kennis te maken met theater. Hiermee geeft u bijzondere belevingen en onvergetelijke ervaringen mee aan het publiek van nu en van de toekomst. Geef op uw eigen manier, doe een schenking en bepaal zelf het bedrag.

Periodiek schenken
U kunt ervoor kiezen om Theater De Krakeling periodiek te schenken. Voor De Krakeling betekent een periodieke schenking dat de organisatie voor langere tijd verzekerd is van financiële steun. Hierdoor bouwt u samen met De Krakeling aan de toekomstbestendige projecten van het jeugdtheater. Bij een periodieke schenking wordt een onderhandse schenkingsovereenkomst opgesteld en geldt voor een periode van minimaal vijf jaar. Hierin geeft u aan welk bedrag u jaarlijks overmaakt, de incasso hiervan kan in een keer (jaarlijks) of per maand/kwartaal plaatsvinden. Bij verandering in uw persoonlijke omstandigheden kan de schenkingsovereenkomst direct beëindigd worden, zonder fiscale gevolgen.

Voordelen periodiek schenken
Periodiek schenken heeft zowel voor de schenker als de ontvanger voordelen. De schenker ontvangt door periodiek te schenken een aanzienlijk belastingvoordeel. Deze giften zijn volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Anders dan bij eenmalige giften, geldt er geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Afhankelijk van de hoogte van het belastbaar inkomen, kan het fiscale voordeel oplopen tot 52% (en ontvangt de schenker dus 52% van het gedoneerde bedrag terug van de fiscus). Bovendien geldt de multiplier-regeling: dit betekent dat de schenker zijn/ haar gift bij de aangifte met 25% mag verhogen, met een maximum van € 1.250. U kunt hier uw voordeel uitrekenen.

Nalaten
Een bijzondere manier van schenken is nalaten. Via nalatenschap biedt u op een symbolische wijze nieuwe kansen en mogelijkheden aan De Krakeling én aan het jonge publiek van dit jeugdtheater. Het logo van het jeugdtheater, de krakeling, heeft de vorm van een lemniscaat en staat symbool voor het oneindig leven, leren en het verkrijgen van inzicht. Het beleven van een theatervoorstelling bij De Krakeling verrijkt kinderen en vergroot hun wereld. Uw schenking zal hieraan bijdragen. U geeft bijzondere belevingen en onvergetelijke ervaringen mee aan het publiek van nu en van de toekomst.

Verschillende vormen van nalaten
Er zijn verschillende vormen van nalaten.
- Een legaat, hiermee wordt een bedrag of een (on)roerend goed uit de nalatenschap toegekend aan Stichting Vrienden Theater De Krakeling;
- Een erfstelling, een deel van de nalatenschap wordt toegekend aan Stichting Vrienden Theater De Krakeling;
- Een Fonds op Naam, Theater De Krakeling wordt als (mede-)erfgenaam benoemd.

Wilt u via schenking of nalatenschap bijdragen aan het jeugdtheater?
Neem dan contact op met Siham Bourakaa via siham@krakeling.nl of 020-6253284. Zij staat u graag te woord.