Schenken
Samen met ons investeren in de toekomst van kinderen? Doe dan een eenmalige schenking aan Theater De Krakeling. Een schenking geeft veel kinderen en jongeren de kans kennis te maken met theater. Zo krijgen zij onvergetelijke ervaringen mee.

Periodiek schenken
Een andere mogelijkheid is periodiek schenken. Voor De Krakeling betekent een periodieke schenking dat de organisatie voor langere tijd verzekerd is van financiële steun. Bij een periodieke schenking wordt een onderhandse schenkingsovereenkomst opgesteld met een zelfgekozen bedrag. De overeenkomst geldt voor een periode van minimaal vijf jaar. De incasso kan jaarlijks, maandelijks of per kwartaal plaatsvinden. Bij verandering in persoonlijke omstandigheden kan de schenkingsovereenkomst direct beëindigd worden, zonder fiscale gevolgen.

Voordelen periodiek schenken
Periodiek schenken heeft zowel voor de schenker als de ontvanger voordelen. De schenker ontvangt door periodiek te schenken een aanzienlijk belastingvoordeel. Deze giften zijn volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Anders dan bij eenmalige giften, geldt er geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Afhankelijk van de hoogte van het belastbaar inkomen, kan het fiscale voordeel oplopen tot 52% (en ontvangt de schenker dus 52% van het gedoneerde bedrag terug van de fiscus). Bovendien geldt de multiplier-regeling: dit betekent dat de schenker zijn of haar gift bij de aangifte met 25% mag verhogen, met een maximum van € 1.250. U kunt hier uw voordeel uitrekenen.

Nalaten
Een bijzondere manier van schenken is nalaten. Het is een symbolische manier om bij te dragen aan nieuwe kansen en mogelijkheden voor De Krakeling én ons jonge publiek. Het logo van De Krakeling heeft de vorm van een lemniscaat dat het oneindige leven symboliseert: eeuwig leren en inzicht verkrijgen. Precies wat De Krakeling beoogt: theatervoorstellingen programmeren die kinderen verrijken en hun wereld vergroten.

Verschillende vormen van nalaten
Er zijn verschillende vormen van nalaten.
- Een legaat, hiermee wordt een bedrag of een (on)roerend goed uit de nalatenschap toegekend aan Stichting Vrienden Theater De Krakeling;
- Een erfstelling, een deel van de nalatenschap wordt toegekend aan Stichting Vrienden Theater De Krakeling;
- Een Fonds op Naam, Theater De Krakeling wordt als (mede-)erfgenaam benoemd.

Met een schenking of nalatenschap bijdragen aan het jeugdtheater?
Neem dan contact op met Siham Bourakaa via siham@krakeling.nl of 020-6253284. Zij staat u graag te woord.