Theater De Krakeling is het theater waar kinderen en jongeren en hun familie kunnen genieten van toptheatervoorstellingen.

Het streven van Theater De Krakeling is om een jong publiek
(van 2 tot 18 jaar) uit alle lagen van de bevolking te laten zien dat theater je verrijkt. Theater doorbreekt de vertrouwdheid van het dagelijks leven, haalt de letterlijkheid weg en maakt ruimte voor verbeelding, verwondering, inleving en geeft een open blik op de wereld.

In Theater De Krakeling zijn zowel voorstellingen van bekende theatermakers als nieuwe, veelbelovende theatertalenten te zien. Theatergroepen uit binnen- en buitenland spelen voorstellingen speciaal gericht op kinderen / jongeren

De theaterzaal heeft een open karakter: doordat er geen podium is zit je als publiek dicht op de acteurs. De foyer is voor en na de voorstelling open voor een drankje, verjaardagsfeest of workshop. De foyer, zaal en souterrain van Theater De Krakeling zijn ook te huur en geschikt voor vele gelegenheden. 

Wat doen wij?

Bijna elke dag speelt er in Theater De Krakeling een voorstelling voor de jeugd variërend in de leeftijd van twee tot en met achttien jaar, voorstellingen voor zowel vrij publiek als voor scholen. Alle disciplines komen voorbij: toneel, dans, mime, muziektheater, poppen- en objecttheater, multimedia en beeldend theater.

Theater De Krakeling is het expertisecentrum van het jeugdtheaterveld en maakt deel uit van Stichting Jeugdtheater Amsterdam. Deze stichting streeft naar een programmering van de beste jeugdtheatervoorstellingen en richt zich op bezoekers uit Amsterdam en omstreken. De stichting richt zich op:
- Programmering van jeugd- en jongerenvoorstellingen in Theater De Krakeling en op locatie.
- Theatereducatie voor zowel basis- als middelbare scholen.
- Maatschappelijke betrokkenheid door samenwerking met o.a. Stadspas, Voedselbank Cultuur, Theater na de Dam.

Programmering

Theater De Krakeling programmeert naast zijn eigen theaterzaal ook voorstellingen op locatie in het OBA theater en op diverse buitenlocaties. Er zijn door het jaar heen diverse festivals zoals het  NTF Jong, de jeugdtheatereditie van het Nederlands Theaterfestival, het Pop Arts Festival (samen met Theater Bellevue en De Brakke Grond). Sinds 2018 is er het tweejaarlijkse Krakeling Festival waarin de top van het nationale en internationale jeugdtheater te zien is. 

Voor professionals

Theater De Krakeling is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een toonaangevend podium voor jeugdtheater in Nederland, enig in zijn soort, met ruimte voor jong talent én gevestigde namen, met een uitgebalanceerde programmering voor de jeugd. Theater De Krakeling heeft zich ontwikkeld tot expertisecentrum van het jeugdtheater in Nederland. Dit maakt dat wij er zijn voor alle professionals in de (jeugd) theatersector. In De Krakeling komen professionals bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en kennis op te doen. Wij zijn het kloppend hart van de markt waar het publiek en makers elkaar ontmoeten.

Jeugdtheaterdag en Jeugdtheaterfonds - Speciaal voor professionals organiseert De Krakeling op de laatste dag van Nederlands Theater Festival de Jeugdtheaterdag voor professionals. Vast onderdeel van het programma is de uitreiking van de Zilveren Krekels en de Zapp Theaterprijs. Jonge talentvolle theatermakers geven een preview van hun nieuw te maken voorstelling. Het publiek kan vervolgens stemmen en voor de winnende theatermaker wordt een bedrag beschikbaar gesteld vanuit het Jeugdtheaterfonds van STIP theaterproducties. Tijdens de Jeugdtheaterdag wordt traditiegetrouw de Staat van het Jeugdtheater uitgesproken door een jeugdtheatermaker. 

ASSITEJ - De internationale ambities van de podiumkunsten voor jeugd en jongeren in Nederland hebben een officieel gezicht door het Nederlands lidmaatschap van Assitej. Assitej staat voor Association Internationale du Théâtre pour l’Enfance et la Jeunesse. Assitej verbindt theaters, organisaties en individuen die zich richten op podiumkunsten voor kinderen en jongeren, van over de hele wereld, met elkaar. Directeur Kees Blijleven is bestuursvoorzitter van Assitej. 

beeld: Jean van Lingen

Maatschappelijk

VOORLEESEXPRESS 

De VoorleesExpress Amsterdam is van grote waarde voor de taalontwikkeling en het leesplezier van kinderen met een taalachterstand. In dit traject lezen vrijwiligers twintig weken lang voor aan kinderen in hun eigen huiselijke omgeving. 

De Krakeling versterkt de Voorleesexpress door de voorlezers en hun voorleesgezinnen een speciale selectie jeugdtheatervoorstellingen aan te bieden. Deze voorstellingen zijn gebaseerd op een boek of thema, en zijn voor een klein bedrag te bezoeken. 

Het plan is ontstaan vanuit de visie dat taal niet alleen zit in lezen en schrijven, maar ook in theater en spel. Theater en spel kunnen het plezier in taal en vooral ook het voorstellingsvermogen vergroten. Taal komt tot leven in het theater!

VOEDSELBANK

Klanten van de voedselbank zijn vaak verstoken van kunst en cultuur. Zij kunnen nu gratis naar een aantal theaters en musea. Ook De Krakeling biedt klanten van de voedselbank gratis toegangskaarten aan met de Voedselbank Cultuurpas.

Voedselbanken Nederland hierover: ,,Onze eerste en belangrijkste taak is uiteraard het verstrekken van voedsel aan mensen die te weinig geld hebben om in hun levensbehoefte te voorzien. Maar het is leuk om deze mensen ook eens iets extra’s te bieden. Het doorbreken van het culturele isolement door het aanbieden van gratis theater- en/of museumbezoek, met name van kinderen, spreekt ons aan.”

STADSPAS

De Stadspas is een initiatief van de Gemeente Amsterdam. De pas heeft als doel om alle Amsterdammers zo veel mogelijk te laten deelnemen aan culturele, recreatieve en sportieve activiteiten in de stad. De Stadspas is voor Amsterdammers die (tijdelijk) een laag inkomen of een AOW-uitkering hebben en is gratis. 

Stadspassers kunnen voor €10,00 de zg. rittenkaart aanschaffen aan de kassa van De Krakeling. Hiermee kunnen zij 3 voorstellingen bezoeken samen met een kind. 

NASCHOOLSE OPVANG

Kinderen en begeleiders van kinderdagverblijven en naschoolse en buitenschoolse opvangcentra krijgen korting en betalen een speciale prijs. Neem hiervoor contact op met de kassa 020-6245123. 

Geschiedenis

Dankzij de tomeloze energie van grondlegster Hans Snoek wordt in 1978 De Krakeling opgericht. De Krakeling biedt een centrale vaste plek waar één keer per week jeugdtheater te zien is. Het theater krijgt haar huis in De Turnhallen waar tot dan toe twee turnverenigingen verbleven. De grote gymzaal wordt omgebouwd tot theaterzaal, een hal voor de jassen en een foyer, de fietsenstalling tot kassa. Het monumentale pand krijgt de naam De Krakeling vanwege  de nabijgelegen Koekjesbrug.

Over het gebouw 
In 1862 is in Amsterdam gymnastiek op de lagere school verplicht. In 1882 geeft de Maatschappij voor turngebouwen de architecten Ingenohl en Muller de opdracht voor een aparte gymzaal. De Duitse turngebouwen staan model voor de keuze van locatie, ontwerp en inrichting. Qua uiterlijk wordt het een karakteristiek pand in Hollandse renaissancestijl. Zie ook website van Bureau Monumenten van Gemeente Amsterdam.
Naast een centrale turnzaal (39 x 13 meter) is er een plaats voor buitenoefeningen en woningen aan de Marnixstraat en Leidsekade. De huuropbrengst hiervan maakte 'het turngebouw en de turnplaats met schermzalen, lokalen voor hygiëne en geneeskundige gymnastiek' rendabel.

In Kees de jongen van Theo Thijssen (1923) lezen we al over De Turnhallen: Met een briefje in de hand naar het 'Turngebouw'. Daar werd-ie in de grote zaal gelaten, een reuzenzaal met ééuwig hoge rekstokken en uit een apart hok haalde de conciërge twee schermmaskers en een hele bos van die rare dikke handschoenen en een bos slappe degens. Dat moest naar de Gymnastiekmeester z'n huis. 

Monument

Het monument aan de gevel kant Nieuwe Passeerdersstraat 1,  is aangebracht ter nagedachtenis aan alle joodse sportlieden die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen. 

Het gebouw van De Krakeling diende als turnhal. Tijdens de oorlogsjaren, vanaf 1 november 1941, werd het sportlidmaatschap voor joodse burgers verboden. Veel sportverenigingen en stichtingen werden door de bezetter opgeheven. 

Vanuit de gedachte dat de Nederlandse sport na de Duitse overwinning naar nationaal-socialistisch model zou worden omgevormd hield de bezetter de sportbonden in stand. Sportkampioenschappen gingen door tot halverwege 1943. Toen werd het gebrek aan materiaal en voedsel een structureel probleem, en waren er onvoldoende sporters in verband met de tewerkstelling in Duitsland.

Het sportklimaat werd grimmiger. In 1943 voerde de Grüne Polizei een razzia uit bij wedstrijden in het Olympisch Stadion in Amsterdam. In september 1944 werd er een einde gemaakt aan alle sportactiviteiten. Sportbeoefening in de open lucht én training in gymnastieklokalen werden verboden.

In januari 1945 werd de turnhal aan de Nieuwe Passeerdersstraat in gebruik genomen als aanmeldingsbureau voor de Arbeitseinsatz. Op 8 januari 1945 werd er door het verzet geprobeerd bommen in het gebouw tot ontploffing te brengen, maar deze poging mislukte. 

Vrijwel alle joodse sportlieden zijn door de bezetter gedeporteerd en in concentratiekampen om het leven gebracht. Ook een deel van de niet-joodse sportlieden werd wegens verzetsactiviteiten opgepakt door de bezetter en tewerkgesteld in Duitsland. 

Het monument is opgericht ter nagedachtenis 'Aan onze gevallen makkers 1940-1945'  Ontwerp: Hendrik J. J. Dannenburg

Uitgelicht

Nu in Theater De Krakeling