Zowel Theater De Krakeling als de Stichting Vrienden Jeugdtheater hebben de ANBI status. Een ANBI staat voor een algemeen nut beogende instelling.

Wat is een ANBI?

De Belastingdienst kan een ANBI-status geven aan instellingen die met minstens 90% van hun inzet bijdragen aan het algemeen nut, bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg, ontwikkelingssamenwerking of het onderwijs. ANBI-instellingen zijn bijvoorbeeld goede doelen of culturele organisaties.

Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen?

Om aangewezen te worden als ANBI moet je, naast bijdragen aan algemeen nut, ook aan een aantal voorwaarden voldoen. Belangrijk is dat de instelling in ieder geval geen winstoogmerk heeft. Ook moeten de instellingen bijvoorbeeld de contactgegevens, financiële gegevens, beleidsplan en huidige activiteiten openbaar beschikbaar maken. Zo is het voor iedereen mogelijk om inzage te hebben in het functioneren van een ANBI-instelling.

Wat is het voordeel van een ANBI-status?

Een ANBI-status brengt belastingvoordelen met zich mee en is daarom gunstig voor donateurs. Dit geldt zowel voor losse als periodieke giften. Donateurs aan een ANBI mogen hun giften, onder bepaalde voorwaarden, aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Theater De Krakeling hoeft over de ontvangen schenkingen en erfenissen geen belasting te betalen. Zo kunnen we het gedoneerde geld 100% gebruiken voor onze beoogde doelen.

Missie, activiteiten en financiële gegevens.

Hieronder geven wij u inzicht in de doelstellingen, activiteiten en financiële gegevens van zowel de Stichting Jeugdtheater Amsterdam als de Vrienden van het Jeugdtheater Amsterdam. Beide Stichtingen houden zich aan de Governance Code Cultuur.

Stichting Jeugdtheater Amsterdam (bekend als Theater De Krakeling) RSIN/fiscaal nummer: 30.24.465

MISSIE
Theater De Krakeling daagt kinderen en jongeren uit met een theaterervaring die hun wereld groter maakt.

ADRES
Pazzanistraat 15 - 1014 DB - Amsterdam

ACTIVITEITEN
Alle activiteiten van De Krakeling vind u terug in het menu op onze website.

BELEIDSPLAN
Krakeling Ondernemingsplan 2021 - 2024 

JAARREKENING:
Jaarrekening Stichting Jeugdtheater Amsterdam 2022

BELONINGSBELEID
Stichting Jeugdtheater Amsterdam is een volger van de CAO Nederlandse Podia. De Raad van Toezicht ontvangt geen vergoeding voor hun diensten.

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht
- Nanda Hagedoorn | voorzitter
specialisatie: beleid / organisatie
aantreeddatum: 12-01-2019 | uiterste aftreeddatum: 12-01-2027
1e termijn

- Nadia Bouras | lid
specialisatie: educatie / diversiteit
aantreeddatum: 31-10-2016 | uiterste aftreeddatum: 31-10-2024
2e termijn

- Ilana Rooderkerk | lid
aantreeddatum: 2021 

- Steven Peters | lid
aantreeddatum: 2021

- Diederik Verzijl | lid
aantreeddatum: 2021

Stichting Vrienden Jeugdtheater (Vrienden van De Krakeling) RSIN/Fiscaal nummer: 81.67.65.418
DOELSTELING
De stichting heeft ten doel het bevorderen en ondersteunen van de activiteiten van de Stichting Jeugdtheater Amsterdam.

BELONINGSBELEID
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor hun diensten

BESTUUR
Thijs Lommen (voorzitter)
Carlos van Ree (lid)
Maartje Valk (lid)