“We zijn allemaal op de hoogte van de verschrikkingen die zich voltrekken in Gaza en Israël.
Wij willen onze afschuw uitspreken over wat volwássenen aan ellende uitstorten over de kinderen en jongeren, de toekomstige burgers van deze gebieden. 
Kinderen en jongeren kiezen geen kant.
Ze zijn vrienden of worden vrienden. 
Ze ontdekken zichzelf, ze ontdekken elkaar, ze ontdekken de wereld. 
Wat voor wereld wordt hen geboden? 
Kinderen en jongeren daar hebben hierin geen enkele stem. 
Er wordt over ze geregeerd. 
Door mensen die zeggen dat ze het beste voor hebben met hun jeugd.
Ziedaar het resultaat. 
Er zijn ondertussen duizenden kinderen en jongeren letterlijk slachtoffer van volwassen falen. 
Wij roepen de Nederlandse overheid op om zich op te werpen voor deze meest kwetsbare groep.
Een volledig staakt het vuren te eisen van beide partijen, zich uit te spreken tégen deze waanzin en zich uit te spreken vóór een toekomst voor Palestijnse en Israëlische kinderen en jongeren.”

Hartelijke groet,
namens de Toneelmakerij en Theater De Krakeling